Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 2. 4. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 3/2013 v pdf formáte alt