Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 5. 3. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2013 v pdf formáte alt