Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 12. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2012 v pdf formáte alt