Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 11. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 6/2012 v pdf formáte alt