Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 11. 9. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2012 v pdf formáte alt