Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 2. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2012 v pdf formáte alt