Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2012 z  verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 5. 2012 v Reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove. 

Uznesenie č. 3/2012 v pdf formáte alt