Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2012 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 2. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2012 v pdf formáte alt