Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 12. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2011 v pdf formáte alt