Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 11. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2011 v pdf formáte alt