Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 21. 10. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2011 v pdf formáte alt