Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 16. 8. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2011 v pdf formáte alt