Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 8. 8. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2011 v pdf formáte alt