Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 6. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2011 v pdf formáte alt