Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 8. 3. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2011 v pdf formáte alt