Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2010 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 11. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2010 v pdf formáte alt