Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2010 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 21. 12. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2010 v pdf formáte alt