thumb policia SRNakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov na senioroch“, obracia sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci na širokú verejnosť s výzvou na zvýšenú obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať Vaše finančné úspory, nestaňte sa obeťami podvodníkov, korí Vám volajú ako príbuzní, lekári, či zdravotné sestry a žiadajú od Vás peniaze, neverte príbehu, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, zranil osobu, nemôže komunikovať, lebo je prehryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze, lebo môže ísť do väzenia.

Podvodníci vám môžu volať v neskorých nočných hodinách alebo viackrát za sebou žiadať, aby ste peniaze odovzdali neznámej osobe priamo pred vaším bydliskom alebo peniaze zaslali do zahraničia. Podvodníci Vás vždy dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, nikomu o tejto veci nerozprávali a nikdy neprezradili pravý dôvod, pre ktorý zasielate peniaze.

 

POLICAJNÝ ZBOR ODPORÚČA RIADIŤ SA NASLEDOVNÝMI RADAMI:

  1. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva sa vášho príbuzného, lekára, či inú osobu a žiada od vás peniaze na rôzne účely!
  2. Nikomu nehovorte do telefónu koľko peňazí máte doma alebo v banke!
  3. Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto žiada peniaze, ihneď ukončite hovor!
  4. Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu, ktorý vám do telefónu rozpráva!
  5. Nikdy neodovzdávajte peniaze cudzej osobe!
  6. Ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného alebo volá v jeho mene obratom si u príbuzného overte informácie, ktoré vám uviedol v telefóne!
  7. Volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôverujete a povedzte im. Aký ste mali telefonát a poraďte sa s nimi!

 

Páchatelia tejto činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí a nepozorní.

V prípade, že vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.