thumb kalendar2021Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje domácnostiam na území obce, ktorým z nejakého dôvodu nebol doručený Obecný kalendár na rok 2021 prípadne majú záujem o kúpu kalendárov navyše, že kalendár je dostupný na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou v kancelárii miestnych daní a poplatkov.