elektroodpadVážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 14. 10. 2019 – 16. 10. 2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektronického odpadu.

Patria sem: Elektronický odpad: televízory, rádia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, umývačky, vysávače, elektrické a plynové sporáky, počítače, reproduktory, tlačiarne, videá, monitory, žehličky, kuchynské spotrebiče....

Nebezpečný odpad: Elektrické batérie, autobatérie, náplne do tlačiarni, tonery, žiarivky, lepenky.

!!! Nebezpečný odpad v kvapalnom skupenstve nebude odvezený !!!

Elektronický a nebezpečný odpad je potrebné vyložiť k prístupovej ceste od pondelka 14. 10. 2019 do stredy 16. 10. 2019. Odpad vyložený po termíne Vám už nebude z technických príčin odobratý.

Upozorňujeme občanov, že v prípade zberu nebezpečného a elektronického odpadu iným subjektom ako je obec Vysoká nad Kysucou, aby nahlásili túto skutočnosť na príslušnom úrade Policajného zboru SR alebo na Obvodnom úrade životného prostredia Čadca. Iba Obec Vysoká nad Kysucou je oprávnená nakladať s uvedeným nebezpečným odpadom a elektroodpadom.