SSD logoStredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že dňa 17. mája 2022 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnej a.s.