Obec Vysoká nad Kysucou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní - ZVO“) týmto zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky „Rozhýbme deti a mládež“ – DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE.

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ“ - DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE766.22 KB06/09/2019, 14:00

docPríloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ“ - DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE + Výkaz výmer52.5 KB06/09/2019, 14:19

Projektová dokumentácia:

pdfTechnická správa k projektovej dokumentácii375.80 KB06/09/2019, 14:20

pdfSituácia širších vzťahov140.26 KB06/09/2019, 14:20

pdfSituácia širších vzťahov62.44 KB06/09/2019, 14:20

pdfHerné prvky detského ihriska176.13 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Dvojvežová zostava so šmýkačkou, lanovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovom stenou374.28 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Prevažovacia hojdačka224.95 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Šplhacia zostava (ako príklad je uvedený hroch)251.31 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Kolotoč so sedením a volantom275.91 KB06/09/2019, 14:20