Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní realizované zákazky s nízkou hodnotou v kalendárnom roku 2013.

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013 alt
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013 alt
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2013 alt
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2013 alt