Výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania pdf (zverejnené dňa 27. 11. 2014)
Rozhodnutie pdf (zverejnené dňa 8. 1. 2015)
Oznámenie o začatí správneho konania pdf (zverejnené dňa 6. 11. 2014)

Rozhodnutie pdf (zverejnené dňa 18. 12. 2014)