pdfOznámenie o začatí správneho konania.pdf818.78 KB (zverejnené dňa 30. 10. 2015)
pdfRozhodnutie o povolení výrubu.pdf850.27 KB (zverejnené dňa 16. 11. 2015)