rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

thumb foto obrazovky tel 03V kalendárnom roku 2016 obec Vysoká nad Kysucou v snahe zefektívniť poskytovanie informácií o dianí v obci, priniesla poskytovanie tzv. PUSH NOTIFIKÁCIE prostredníctvom aplikácie Vysoká nad Kysucou. Obyvateľom tak obec začala odosielať informácie v absolútne reálnom čase ich odoslania z obecného úradu, spoločne s prehľadným označením správ piktogramami. 

Výhodou PUSH NOTIFIKÁCIE oproti SMS je, že PUSH správy dostávate okamžite a v plnom znení, pričom SMS správa je obmedzená počtom znakov a prichádza Vám s oneskorením. Nakoľko sa však už tzv. smartfóny alebo ak chcete dotykové telefóny stali úplnou samozrejmosťou, obec sa s dodávateľom aplikácie VYSOKÁ NAD KYSUCOU dohodla na aktualizácii celej aplikácie.