pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

5. Februára 2020

1. Apríla 2020

3. Júna 2020

5. Augusta 2020

7. Októbra 2020

2. Decembra 2020

 

thumb zabijacka vyrobkyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu v zmysle §23 zákona č. 39/07 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o pivnnosti ohlasovania domácej zabíjačky. Potrebné informácie sú uvedené v samotnom usmernení, ktoré nájdete TU

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

Oznámenie spoločnosti SEVAK o výške cien vodného a stočného platných na obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2021 nájdete TU.

thumb IMG 4026V kalendárnom roku 2014 Vám obec Vysoká nad Kysucou v snahe zefektívniť poskytovanie informácií o dianí v obci, priniesla poskytovanie služby rozhlas formou SMS. Nakoľko však počet abonentov spôsobuje, že niektoré SMS-ky prichádzajú s oneskorením, obec Vysoká nad Kysucou k Vám prichádza s absolútne modernou službou poskytovania tzv. PUSH NOTIFIKÁCIE priamo do Vášho inteligentného telefónu - smartfónu.

Dňa 30. 09. 2010 obci Vysoká nad Kysucou spoločnosť SEVAK a.s. prostredníctvom zákazníckeho centra v Čadci oznámila správu o spustení procesu realizácie pripájania sa nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou na stavbu kanalizácie v rámci projektu stavby: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovane Horných Kysúc.“