Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad a daň z nehnuteľnosti na rok 2021 bude správca daní a poplatkov inkasovať až na základe rozhodnutí, ktoré Vám najskôr budú doručené poštou do Vašich domácnosti. Miestne dane a poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. V prípade zlepšenia protipandemických opatrení i do pokladne obce.

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 15:30 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

3. Februára 2021

7. Apríla 2021

2. Júna 2021

4. Augusta 2021

6. Októbra 2021

1. Decembra 2021

 

thumb zabijacka vyrobkyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu v zmysle §23 zákona č. 39/07 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o pivnnosti ohlasovania domácej zabíjačky. Potrebné informácie sú uvedené v samotnom usmernení, ktoré nájdete TU

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

thumb foto obrazovky tel 03V kalendárnom roku 2016 obec Vysoká nad Kysucou v snahe zefektívniť poskytovanie informácií o dianí v obci, priniesla poskytovanie tzv. PUSH NOTIFIKÁCIE prostredníctvom aplikácie Vysoká nad Kysucou. Obyvateľom tak obec začala odosielať informácie v absolútne reálnom čase ich odoslania z obecného úradu, spoločne s prehľadným označením správ piktogramami. 

Výhodou PUSH NOTIFIKÁCIE oproti SMS je, že PUSH správy dostávate okamžite a v plnom znení, pričom SMS správa je obmedzená počtom znakov a prichádza Vám s oneskorením. Nakoľko sa však už tzv. smartfóny alebo ak chcete dotykové telefóny stali úplnou samozrejmosťou, obec sa s dodávateľom aplikácie VYSOKÁ NAD KYSUCOU dohodla na aktualizácii celej aplikácie.