thumb statistikaVo vybraných domácnostiach našej obce bude Štatistický úrad Slovenskej republiky realizovať štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce - Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.