thumb 2percentaI v tomto kalendárnom roku sa občianske združenia pôsobiace na území obce Vysoká nad Kysucou zaregistrovali medzi príjemcov, ktorým možno poukázať sumu do výšky 2% z dane odvedenej za rok 2020 právnickými aj fyzickými osobami. 

Obraciame sa preto na všetkých priaznivcov jednotlivých občianskych združení a taktiež na tých, ktorým sa ich činnosť zdá zaujímavá a prospešná s prosbou: "Venujte niektorému z našich občianskych združení 2 % z vami odvedenej dane z príjmov v roku 2021". Vyplnené vyhlásenie treba odovzdať do 15. 2. 2021 tomu, kto Vám pripravuje daňové priznanie (zamestnávateľ, účtovník).

 

 

Občianske združenie Voľný čas

thumb logo volny casObčianske združenie Voľný čas je na scéne spoločenského diania vo Vysokej nad Kysucou od roku 2004. Počet podujatí organizovaných občianskym združením od jeho založenia sa už blíži k číslu 200. Len v rokoch 2018 a 2019 bolo, aj v spolupráci s Obcou a organizáciami DHZ Vysoká a Horný Kelčov, ZŠ E. A. Cernana a Klubom turistiky, zorganizovaných 28 akcií s celkovým počtom účastníkov 2 946.

Pre rok 2021 má OZ v pláne (okrem už zaužívaných športových a spoločenských podujatí, ktorých konanie je podmienené zmenou súčasnej mimoriadnej situácie):

- dokončiť označenie doposiaľ neoznačených vysockých osád historickými názvami,

- vyznačiť 6 okruhov (vlastným turistickým značením) o celkovej dĺžke 56 km, ktoré povedú celkom cez 78 osád obce Vysoká nad Kysucou, ktoré umožnia každému záujemcovi ich návštevu a spoznanie bez obáv s orientáciou,

- vyčistiť zarastené historické chodníky medzi týmito osadami na plánovaných okruhoch v celkovej dĺžke takmer 6 km,

- vybudovať vyhliadkové miesto s malou rozhľadňou a prístreškom na východnom výbežku kóty Lukovice 830 m (nad osadou Zlámaná) odkiaľ sú vynikajúce výhľady (je vidieť 14 pohorí od Sliezskych Beskýd (Poľsko) po Krivánsku Malú Fatru), ktorým za dobrej dohľadnosti dominujú Západné, Vysoké aj Belianske Tatry. 

Všetky potrebné informácie o činnosti združenia a pokyny ako poukázať 2% z daní nájdete TU

 

Občianske združenie Mažoretky Bella

thumb plagat Bella VNK 2Premeňte svoje 2% z dane na radosť v detských očiach úspešných mažoretiek. 

Predvyplnené vyhlásenie pre fyzické osoby nájdete TU

Viac o našej činnosti nájdete na našej facebookovej stránke

 

 

 

 

Občianske združenie Gymnastika Kelčov

thumb Gymnastika LogoProsíme, nenechajte prepadnúť časť svojich daní štátu a venujte svoje 2% dane deťom z nášho gymnastického klubu, aby sme boli stále lepší a úspešnejší.

Predvyplnené vyhlásenie pre fyzické osoby nájdete TU

Viac o našej činnosti nájdete na našej webovej stránke www.gymnastikakelcov.sk