infoVláda SR zverejnila uznesenie č. 695 zo dňa 24. novembra 2021, ktoré definuje opatrenia a ich zmeny do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku. S účinnosťou od 25. novembra 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania – od 25. novembra 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, pričom opatrenie bude platiť do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

V snahe eliminovať riziko nákazy ochorením COVID-19 na minimum bude Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou pre klientov v týchto dňoch zatvorený.

Nevyhnutné a neodkladné úkony však budete môcť vybaviť denne v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Pre vstup kontaktujete prosíme pracovníčku obce na telefónnom čísle: 041 – 43 61 101 alebo 041 – 42 04 165.  

Pokiaľ to povaha veci dovoľuje, pracovníci Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou sú Vám k dispozícii na telefónnych číslach a e-mailových adresách, ktoré nájdete na webovej stránke obce prípadne v Obecnom kalendári na rok 2021.