thumb ceskaspravaČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou choroby COVID-19 a z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých a doteraz uplatňovaných v mnohých štátoch v zahraničí dočasne mení preukazovanie podmienok pre výplatu dôchodku v zahraničí.

Obdobne ako v období prvej vlny pandémie na jar v roku 2020 umožní príjemcom slovenských dôchodkov zasielať tlačivo Potvrdenie o žití poštou, a to aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu, alebo elektronicky (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Viac sa dozviete TU