Obec Vysoká nad Kysucou vyhlasuje, podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou. Stanovený funkčný úväzok je 35% t.j. 55,5 hodín mesačne.

pdfVyhlásenie výberového konania na funkciu - Hlavný kontrolór obce Vysoká nad Kysucou284.52 KB29/12/2020, 19:49