thumb koronV súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Vysoká nad Kysucou na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Aktualizácia 1. 4. 2020 o 20:49 hod.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682

Call centrá na www.uvzsr.sk

 

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12. 03. 2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16. 3. 2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory. 

Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté. Bude zastavená aj medzinárodná autobusová a vlaková preprava, okrem zásobovania. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Medzitranzitná kamiónová doprava bude povolená. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

 

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekársky účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

5. predajní novín a tlačovín,

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.

 

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením:, tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky)

 

C) S účinnosťou od 16.marca 2020 od 6:00 sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.

 

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Úradné hodiny budú obmedzené na klientskych centrách, úradoch práce a podobne.

 

Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení:

prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská, rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára. Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod do 20:00 hod. V obchodnom dome podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácie, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok. 

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR. 

pdf10 odporúčaní pri COVID-19297.21 KB20/03/2020, 17:22

pdfČo robiť ak ste chorý333.11 KB20/03/2020, 17:22

pdfOsoby s vyšším rizikom ochorenia331.36 KB20/03/2020, 17:22

pdfPomoc sebe a druhým279.80 KB20/03/2020, 17:22

 

 

Dôležité informácie v kocke:


🚛 Výnimka pre kamionistov je platná aj na ďalšie dve nedele (29.3. a 5.4.)

❤️ Vláda SR apeluje na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu dôchodcov na verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov, vychádzajte z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestujte MHD a vlakmi.

🚗 AKTUÁLNA SITUÁCIA NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH 🚗

➡️ V čase zverejnenia tohto statusu platí situácia zverejnená na tomto odkaze, kde nájdete detaily o všetkých otvorených hraničných priechodoch so všetkými susediacimi štátmi: https://bit.ly/korona_hranice1 ➡️ Pozor, pre najaktuálnejší vývoj sledujte kontinuálne túto stránku a nové statusy

❗VÝBER Z OPATRENÍ VLÁDY SR❗

✔️Bude zavedená povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)

✔️Budú uzavreté prevádzky (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov

✔️Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, známych a priateľov)

✔️Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov

✔️Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky

✔️Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami

✔️Ohľadom platobných lehôt a možného ich posunu sa vláda vyjadrí neskôr

✔️Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ak aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov

✔️Ukončená činnosť denných stacionárov

✔️Budú sa využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia

✔️Obce zriadia telefonické linky na jedlo na donášku

✔️Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020

✔️Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby

✔️Bude zavedená prítomnosť policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá a ohrozujú svoje okolie

✔️Pred každou nemocnicou kde sa robia odbery budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom, testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)

✔️Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre

✔️Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela

✔️RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti

✔️Budú zavedené bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov

✔️Bola predĺžená platnosť zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania

✔️Budú vybraté tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s Covid-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy

✔️Plánuje sa nákup kvalitných testerov a zákaz vyvážania dôležitých liekov do zahraničia

✔️Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje analýzu príkladov toho, čo v zahraničí (ne)funguje v boji proti vírusu

🚫 POVINNÁ KARANTÉNA A NAHLASOVANIE NEZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ 🚫

❌ Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí a vracajú sa na územie SR v čase po 12.3.2020. Cez hraničné priechody sú na územie SR púšťaní iba občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, respektíve cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Pre ďalšie výnimky si pozrite vyššie priložený link o situácii na všetkých hraničných priechodoch.

❌ V prípade, že ste uviazli v zahraničí a chcete sa vrátiť na Slovensko, kontaktujte ambasádu SR v danej krajine, respektíve ambasádu SR, pod ktorej kompetenciu daná krajina spadá. 

❌ V prípade skupinového návratu organizovaného vládou SR, povinne nastúpite do skupinovej karantény v jednom zo štátnych zariadení. Ak sa vrátite na územie SR individuálne, aj karanténa bude individuálna.

❌ Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 250 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

 

Dôležité usmernenia:

pdfRozhodnutie ministra školstva SR o prerušení školskej dochádzky179.31 KB01/04/2020, 20:48

pdfOpatrenie verejného zdravotníctva SR - uzatvorenie preávdzok (režimové opatrenia) od 30. 3. 2020)226.65 KB30/03/2020, 13:53

pdfZrušenie amatérskych futbalových súťaží65.19 KB30/03/2020, 13:51

pdfUznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu 291.36 KB29/03/2020, 07:31

pdfSlovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek535.59 KB25/03/2020, 20:43

pdfUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18. 3. 2020452.04 KB19/03/2020, 14:38

pdfUznesenie Vlády SR č. 115 zo dňa 18. 3. 2020196.06 KB19/03/2020, 09:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 3. 2020382.90 KB19/03/2020, 09:14

pdfZmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia133.43 KB18/03/2020, 11:04

pdfSlovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt539.83 KB18/03/2020, 10:55

pdfOdporúčanie pre samosprávy ako postupovať pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy53.86 KB18/03/2020, 10:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejnho zdravia182.20 KB16/03/2020, 09:19

pdfRežimové opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.pdf3.73 MB16/03/2020, 09:21

pdfUmiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény344.24 KB16/03/2020, 08:53

pdfObmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávu271.22 KB14/03/2020, 08:56

pdfInformácie od ŽSR, a.s. o obemedzení vlakových spojov241.60 KB14/03/2020, 08:54

pdfPreventívne optatrenie zo strany Stredoslovenskej energetiky, a.s.54.46 KB14/03/2020, 08:33

pdfInformácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja300.82 KB12/03/2020, 20:03 

pdfUsmernenie pre pacientov MUDr. Slavomíry MICHNICOVEJ97.54 KB12/03/2020, 09:43

pdfUznesenie vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR31.05 KB12/03/2020, 07:58

pdfUsmernenie hlavného gygienika SR pre verejnosť o karanténe227.45 KB11/03/2020, 19:57

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

pdfInformačný leták o povinnosti hlásenia návratu z rizikových krajín všeobecnému lekárovi116.95 KB10/03/2020, 16:10

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz hromadných podujatí1.66 MB10/03/2020, 16:06

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa2.74 MB10/03/2020, 16:06

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline a Žilinský samoprávny kraj vydali informácie pre verejnosť v Žilinskom kraji pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia v súvislosti s ochorením COVID-19. Venujte pozornosť priloženým letákom ...

korona 01

 

 

korona 02