Info small2Riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana dáva na vedomie, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 21. 10. 2019 riaditeľské voľno. Dôvodom udelenia voľna riaditeľom školy je prerušenie dodávky elektrickej energie v budove ZŠ, MŠ a ŠJ. Riadne vyučovanie začne 22. 10. 2019.