thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktorého cieľom je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovyplyvňujú.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 450 obcí medzi ktorými je i obec Vysoká nad Kysucou.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019.

 

zistovanie zdravie 01