Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad a daň z nehnuteľnosti na rok 2021 bude správca daní a poplatkov inkasovať až na základe rozhodnutí, ktoré Vám najskôr budú doručené poštou do Vašich domácnosti. Miestne dane a poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. V prípade zlepšenia protipandemických opatrení i do pokladne obce.

 

 

Upozorňujeme Vás,  že najneskôr do 15. 02. 2021 je potrebné doručiť elektronickou poštou na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou, žiadosti a hodnoverné doklady k zníženiu poplatku za odpad (potvrdenie z inej obce alebo mesta, že za toto obdobie poplatník platil poplatok z titulu prechodného pobytu v tomto mieste, potvrdenie od zamestnávateľa zo SR o výkone práce v zahraničí, potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, doklad o pobyte a štúdiu v zahraničí a noví držitelia preukazu ZŤP a ZŤP S).

Zároveň upozorňujeme daňovníkov, ktorí v roku 2020 nadobudli nejakú nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, že si musia podať do 31. 01. 2021 nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivá k podaniu daňového priznania si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade na úseku daní a poplatkov alebo v kancelárii prvého kontaktu.

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sa nemenila, zvýšila sa sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 0,067 €/osoba/deň na 0,070 €/osoba/deň.