thumb Graf odpadu bez ZKO 2010 2017Likvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce. Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

 

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 7 rokov ...

pdfMnožstvo vyprodukovaného odpadu za roky 2010 až 201743.17 KB12/02/2018, 21:15

pdfPriemerné množstvo odpadu na 1 obyvateľa za roky 2010 až 201731.47 KB12/02/2018, 21:15

pdfMnožstvo separovaných zložiek odpadu za roky 2010 až 2017188.15 KB12/02/2018, 21:15

pdfFrekvencia vývozov veľkoobjemových kontajnerov za roky 2013 až 201744.76 KB12/02/2018, 21:15