thumb Obrázok1V obci Vysoká nad Kysucou pribudlo 5 ks nových zberných nádoby určených na triedenie jedlých tukov a olejov z domácností. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny.

Odporúča sa olej po vychladnutí preliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše s uzáverom. Sklenené obaly nie sú vhodné, pretože sa môžu pri prevoze a manipulácií rozbiť. Olej bude následne odovzdaný na opätovné zhodnotenie. Odber oleja je bezplatný a množstvo neobmedzené.

Nádoby na olej sú umiestnené v častiach:

  • Vyšný Kelčov - za predajňou COOP Jednota
  • Nižný Kelčov - pri potravinách vedľa nádoby na textil
  • Centrum - pri ZŠ E. A. Cernana
  • Centrum - za zdravotným strediskom
  • Nižný Koniec - pri autobusovej zastávke u Sojkov

Do miestnej časti Semeteš bude nádoba umiestnená po je dodaní dodávateľom.

Umiestnenie zberných nádob (aj mimo obce Vysoká nad Kysucou) nájdete aj na stránke www.triedimolej.sk.

Je veľa dobrých dôvodov, prečo olej nevylievať a radšej ho triediť. Pomáhate tak nielen predchádzať mnohým technickým problémom u vás doma a vo verejnej kanalizačnej sieti – zároveň sa tým podieľate na spoločnom úsilí zachovať našu planétu obývateľnú aj pre naše deti. Olej je nebezpečný odpad a v prírode nemá čo robiť.

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.

nadoby na olej