Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s §4, ods. 6, zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

pdfVýpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202050.60 KB13/05/2021, 21:19

pdfOhlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním na území obce Vysoká nad Kysucou za kalendárny rok 202051.50 KB13/05/2021, 21:41