Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s §4, ods. 6, zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.

pdfInformácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 201950.69 KB08/01/2021, 10:18