thumb Množstvo odpadov obec VnK GrafLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 10 rokov ...

pdfMnožstvo vyprodukovaného odpadu v obci Vysoká nad Kysucou za obdobie 2010 - 202045.33 KB13/05/2021, 21:28 

Množstvo odpadov obec VnK Graf 

Frekvencia VOK

Frekvencia 1100