Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o podporu financovania realizácie kamerového systému vo Vyšnom Kelčove.

Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o opravu železničného prejazdu na miestnej komunikácii v časti obce Nižný Koniec U Sojkov žkm 19,938.

Žiadosť starostu obce o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií zaslaná vedeniu Lesného spoločenstva Osobité - Cibuľkovo Veľké Rovné.

Žiadosť starostu obce o prehodnotenie rozhodnutia týkajúceho sa zmeny umiestnenia zvyslého dopravného značenia IS36a a IS36b "Začiatok a Koniec obce Vysoká nad Kysucou - miestna časť Semeteš".

Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán šéfredaktor, vážená redakcia.
Osobne patrím medzi pravidelných čitateľov vášho týždenníka. Obdivujem vašu snahu s akou prinášate v každom čísle týždenníka širokú paletu tém. Mnohé z prečítaných článkov ma natoľko zaujali či „ohúrili“, že som si o téme začal zháňať i ďalšie informácie.
V čísle 10 ste uverejnili článok Guľa nad Kysucami, ktorého autorom je pán Róbert Šedivý.
thumb_cernan1974_01Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán šéfredaktor, vážená redakcia.
Osobne patrím medzi pravidelných čitateľov vášho týždenníka. Obdivujem vašu snahu s akou prinášate v každom čísle týždenníka širokú paletu tém. Mnohé z prečítaných článkov ma zaujali či „ohúrili“. V čísle 10 ste uverejnili článok Guľa nad Kysucami, ktorého autorom je pán Róbert Šedivý. Po jeho prečítaní som však ostal „ohúrený“ až dodnes a pocit znechutenia či priam poníženia nie len mňa, ale i všetkých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou  zostane v nás ešte dlhý čas.

Žiadosť starostu obce o pokrytie územia miestnej časti Vyšný Kelčov signálom spoločnosti Orange.

Žiadosť starostu obce o vyrezanie porastu pod elektrickým vedením v miestnej časti Jedľovník v osade Zadná Šatina.

Žiadosť starostu obce adresovaná riaditeľovi Severoslovenských vodáraní a kanalizáciií, a.s., o vyriešenie dodávky pitnej vody do miestnych častí Nižný Kelčov a Vyšný Klečov v rámci zrealizovaného projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", čím by došlo k ukončeniu závislosti na odbere pitnej vody z obce Makov.

Žiadosť starostu obce adresovaná riaditeľovi Severoslovenských štátnych lesov, odštepný závod Čadca, o spulúčasť na rekonštrukcii miestnych komunikácií.