Žiadosť starostu obce, ktorá bola adresovaná predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi, o rekonštrukciu štátnej cesty II/487 v úseku obce Vysoká nad Kysucou.

 

Stanovisko obce k plánovanému zamedzeniu vstupu na nástupište (cesta k železničnej zastávke Nižný Kelčov) cestným motorovým vozidlám.

Žiadosť adresovaná Správe ciest ŽSK o vyčistenie prikopy vo Vyšnom Kelčove.