Žiadosť starostu obce o zriadenie bankomatu v obci. Žiadosť bola zaslaná bankám, ktoré sú obchodnými partnermi obce berúc do úvahy skutočnosť, že žiadna banka nezriadi bankomat v obci, v ktorej susedstve sa jej bankomat už nachádza.

Žiadosť starostu obce o dobudovanie odvodňovacej priekopy v ústredí obce.

ŽIadosť starostu obce o opravu nebezpečne prepadnutej cesty III/48778 vo Vyšnom Klečove.

Žiadosť starostu obce, ktorá bola adresovaná predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi, o rekonštrukciu štátnej cesty II/487 v úseku obce Vysoká nad Kysucou.

 

Stanovisko obce k plánovanému zamedzeniu vstupu na nástupište (cesta k železničnej zastávke Nižný Kelčov) cestným motorovým vozidlám.

Žiadosť adresovaná Správe ciest ŽSK o vyčistenie prikopy vo Vyšnom Kelčove.