Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o opravu železničného prejazdu na miestnej komunikácii v časti obce Nižný Koniec U Sojkov žkm 19,938.