Žiadosť starostu obce o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií zaslaná vedeniu Lesného spoločenstva Osobité - Cibuľkovo Veľké Rovné.