Žiadosť starostu obce o prehodnotenie rozhodnutia týkajúceho sa zmeny umiestnenia zvyslého dopravného značenia IS36a a IS36b "Začiatok a Koniec obce Vysoká nad Kysucou - miestna časť Semeteš".