Žiadosť starostu obce o pokrytie územia miestnej časti Vyšný Kelčov signálom spoločnosti Orange.


Odpoveď