Žiadosť starostu obce o vyrezanie porastu pod elektrickým vedením v miestnej časti Jedľovník v osade Zadná Šatina.

Žiadosť