Žiadosť starostu obce adresovaná riaditeľovi Severoslovenských vodáraní a kanalizáciií, a.s., o vyriešenie dodávky pitnej vody do miestnych častí Nižný Kelčov a Vyšný Klečov v rámci zrealizovaného projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", čím by došlo k ukončeniu závislosti na odbere pitnej vody z obce Makov.


Žiadosť