Žiadosť starostu obce adresovaná riaditeľovi Severoslovenských štátnych lesov, odštepný závod Čadca, o spulúčasť na rekonštrukcii miestnych komunikácií.


Žiadosť