Žiadosť starostu obce o zriadenie bankomatu v obci. Žiadosť bola zaslaná bankám, ktoré sú obchodnými partnermi obce berúc do úvahy skutočnosť, že žiadna banka nezriadi bankomat v obci, v ktorej susedstve sa jej bankomat už nachádza.

Žiadosť o zriadenie bankomatu - DEXIA banka

Žiadosť o zriadenie bankomatu - VUB banka